Scările din lemn sunt scări cu trepte portante; ele pot fi sprijinite pe vanguri din lemn, pot fi fixate în pereţi (prin încastrare sau cu şuruburi speciale) sau pot fi suspendate.

Caracteristicile materialului

În mod curent pentru scările din lemn se utilizează următoarele esenţe: brad, stejar, pin, frasin, fag, ulm, nuc. Se va evita utilizarea lemnului de esenţă moale sau a esenţelor sensibile la dăunători (plop, arin, tei). Pentru scări cu înaltă preţiozitate se poate folosi lemn de esenţe africane (acajou-ul, iroko, sau alte esenţe). În spaţiile umede, scările trebuie să fie realizate din esenţe  rezistente la umiditate ca stejarul sau pinul.

Lemnul masiv poate fi tratat, pentru o durată de viaţă mai mare, prin ceruire, impregnare cu ulei de in, aplicarea unor pelicule incolore de ulei sau lacuri inclore.

Trepte din lemn

Lemnul pentru treptele care urmează să rămână aparente trebuie să aibă o bună rezistenţă la uzură. Aceasta se asigură prin caracteristicile intrinseci ale materialului sau prin protecţia acestuia. Protecţia treptelor contra uzurii se poate face cu covoare lipite (continui sau fâşii pe trepte), sau cu covoare amovibile, fixate cu bare metalice demontabile dispuse în unghiul dintre treaptă şi contratreapta superioară. Un sistem modern de realizare a unor scări din lemn foarte specializate este acela de a fixa treptele în dibluri speciale în  perete. Rezultă o scară cu trepte fără ontratepte şi fără vanguri, foarte elansată. O caracteristică a a elastice, care permit şi realizarea unei izolări acustice.

Vanguri

Pentru vanguri se poate utiliza lemnul masiv, lamelar sau stratificat. Vangurile pot fi realizate cu :

– canturi continue – plane ;

– cu trepte fixate între vanguri;

– cu treptele sprijinite deasupra, pe console solidarizate pe vanguri

modele scari lemn

Scările din lemn se pot prevedea la interior, din motive estetice, la orice fel de clădire cu structură incombustibilă (zidărie, piatră, beton armat, metal) dar la clădiri publice (cabane turistice, moteluri, etc) nu pot fi scări de evacuare. La clădiri private  mici (locuinţe unifamiliale, case  de vacanţă ş.a) cu structura din lemn sau mixtă, scările pot fi din lemn atât la interior cât şi la exterior, nu doar din motive estetice ci şi pentru unitate structurală.

Lasă un răspuns